Algemene voorwaarden

Door de disclaimer te bezoeken gaat u akkoord met volgende Algemene voorwaarden. De beheerders van deze disclaimer behouden zich het recht deze Algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Het gebruik van de website is uiteraard steeds onderworpen aan de meest recente versie.

Gebruik van de links:

De informatie en links verzameld op de website van pvcinfo.be zijn ter informatie voor de bezoeker. De beheerders zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gekoppeld zijn aan linken op haar website. Niettegenstaande de beheerders deze linken met de grootste voorzichtigheid legt is het voor haar niet mogelijk om ten alle tijde te garanderen dat de inhoud van de aangeboden websites niet aanstootgevend zijn of illegale inhoud bevatten. De bezoeker die dergelijke inhoud opmerkt via een link van pvcinfo.be wordt verzocht dit zo snel mogelijk te melden zodat wij de nodige stappen kunnen ondernemen.

De beheerders op elk moment bepaalde linken toevoegen of wegnemen. Zij hoeft hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid afleggen aan de bezoekers van de website of de eigenaar van de betreffende websites. De beheerders natuurlijk ook steeds weigeren een aangeboden website op te nemen (zij kan hiervoor, maar dit is geen verplichting, een reden voor opgeven).

Cookies:

pvcinfo.be maakt gebruik van cookies en andere technologieƫn om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt wordt door onze bezoekers. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

Adverteerders en advertentienetwerken (o.a. Google Adsense) die op deze site adverteren, kunnen cookies en web beacons opslaan op uw computer. pvcinfo.be heeft geen toegang tot, of controle over deze cookies en web beacons.

Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op deze site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan de gebruikers op basis van hun bezoek aan deze site en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan (hier).

pvcinfo.be is in geen enkel geval verbonden aan de adverteerders op de site en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor hun acties, ook niet voor de producten die worden gepromoot. Indien de adverteerder hun verplichtingen niet zou nakomen, dan mag dit gemeld worden en dan zullen de beheerder van pvcinfo.be de nodige acties ondernemen en eventueel de advertenties stopzetten op de site. pvcinfo.be is echter niet verplicht dit te doen maar wenst rekening te houden met de ervaring van de bezoekers.

Disclaimer:

Schade door technische fouten, virussen of verkeerde info kan niet worden verhaald op de beheerders van pvcinfo.be. Alle inhoud van deze website is louter informatief en steeds vrijblijvend. Alle informatie wordt met de grootste zorg samengesteld door pvcinfo.be en haar partners. Vergissen is echter menselijk en daarom vragen we voor uw begrip indien er toch een foutje in de tekst zou geslopen zijn. Je kan ons hiervan op de hoogte stellen via het contactformulier en wij zorgen dan voor alle nodige aanpassingen.

Copyright Policy:

U kunt enkel na expliciete toestemming van pvcinfo.be de inhoud van deze website voor eigen gebruik inzetten. Elk niet schriftelijk goedgekeurd gebruik van de onderdelen van de disclaimer is strafbaar. Namaak, verspreiding of opslag van (een deel van) deze site, zonder schriftelijke toelating is ten strengste verboden! Hieronder valt ook de informatie die is opgeslagen op een met de website verband houdend medium opgeslagen.

Incassoclausule: Bij copyrightschending zoals omschreven in deze disclaimer behouden wij het recht om een bedrag van 20,00EUR per artikel, per maand in rekening te brengen zolang de overtreding plaatsvind.

Toepasselijk recht:

pvcinfo.be is een Belgisch product gebouwd in en beheerd vanuit Belgiƫ. Eventuele rechtzaken dienen dan ook voor een Belgische rechtbank te worden ingediend.

Privacy policy:

De beheerders respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om de diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.